เกี่ยวกับ ป๋องแป๋ง

บริษัทคาโอน่า กรุ๊ป จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2549 ซึ่งเดิมเป็นโรงงาน รับตัด ดัด งอลวด ตามแบบ ,รับทำผลิตภัณฑ์งานลวด เหล็ก และจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานลวดทุกชนิด ต่อมา ปี 2559 บริษัท ได้รับเครื่องหมายการค้า DBD Registered เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559


© 2017- 2024 KAONA GROUP Company Limited. All rights reserved. 1.0 | Design by W3layouts.